Älä lupaa mitään!

Meditaatioissa tulee usein vastaan menneitä elämiä ja niissä tehtyjä lupauksia, vannottuja valoja ja muita sitoumuksia. Se kuulostaa uskomattomalta, mutta ne voivat vaikuttaa tähän hetkeen ja tähän elämään, mikäli sidosta ei ole katkaistu. Siksi ehdotan, että älä lupaa mitään! Sidokset voi katkaista, kun on tullut tietoiseksi, että sellaisia on olemassa.

Jotta ei loisi uusia sidoksia itselleen tulevaisuuteen, ei kannata luvata mitään. Jos tahtoo tehdä lupauksia, kannattaa rajata ne koskemaan tiettyä asiaa ja tiettyä ajanjaksoa. Vihkivalassa on sentään määre, että kunnes kuolema erottaa. Silti löytyy useasti energeettisiä sidoksia tämän elämän exien lisäksi myös menneistä yhteiselämistä. Avioliitossa on siis maallisten viranomaissitoumusten lisäksi tunnesiteet ja vielä niidenkin jälkeen energeettiset siteet. Jos on vaikeuksia päästä tai päästää irti ihmissuhteista, tämäkin kannattaa huomioida.

Miten nämä valat ja lupaukset voivat vaikuttaa elämäämme?

Hyvin yleinen menneestä elämästä tuleva vala on köyhyysvala, joka on tehty luostarielämässä tai muuten jonkin uskonnon palveluksessa ollessa. Ei tarvinne selittää vaikutuksista. Myös selibaattilupauksia ja hiljaisuusvaloja liittyy uskontoihin. Nämä voivat tulla esiin syyllisyytenä, kun ns. rikkoo lupausta tai estoisuutena tai pelkona ilmaista itseään. Yksittäisissä tilanteissa moni on tullut vannoneeksi tai luvanneeksi mitä tahansa  tyyliin ”en koskaan enää…”. Ja näin se tapahtuu edelleen! Muistathan, miten vahva on ajatuksen voima ja sanotut sanat ovat vielä voimakkaampia! Näihin tilanteisiin liittyy yleensä myös syvä tunnelataus, joka entisestään vahvistaa valaa tai lupausta.

Miten pääsen irti lupauksista ja valoista?

Esimerkiksi näin: Sulje silmäsi ja keskitä hengitys sydämeesi. Kuvittele mielessäsi, miten sinulla on näkymätön säie maapallon keskipisteeseen ja toinen säikeen pää on kiinni tuolla jossakin alkulähteessä. Sinä olet siinä ikään kuin helmi tai jalokivi nauhassa, tässä säikeessä. Ja kaikilla muillakin ihmisillä on samanlainen. Kaikki nämä säikeet ovat yhteydessä toisiinsa alkulähteessä ja kaikkien maapallolla asuvien säikeet ovat yhteydessä myös maapallon keskipisteessä. Jokaisen säikeen kuuluisi olla muilta osin irrallaan toisista, kulkea rinnakkain kaikkien muiden säikeiden kanssa, siististi ja selkeästi. Nämä joskus tehdyt lupaukset ja vannotut valat ja muut sitoumukset kasvattavat seittiä ja lonkeroita näiden säikeiden välille, sekoittaen ne ja saaden ne keskenään solmuun. Määrää kaikki nämä seitit ja lonkerot eli sitoumuksesi pois ja näe niiden irtoavan ja haihtuvan. Näe oma säikeesi selkeänä, puhtaana ja suorana. Totea, että olen vapaa kaikista lupauksistani ja valoistani, ne eivät enää sido minua. Toista tarvittaessa.

Näin tämän tavan meditaatiossa viime viikolla ja käytinkin sitä jo asiakkaan kanssa. Se toimii niin vanhoihin kuin myös uusiin sitoumuksiin.